TJP Tokyo Joshi Pro ’18 – 04.01.2018

Tag Team Match
Up Up Girls (Hinano & Miu) vs. Up Up Girls (Hikari & Raku)
1,5

Six Man Tag Team Match
Hyper Misao, Rika Tatsumi & Yuki Kamifuku vs. Marika Kobashi, Nodoka-Oneesan & Yuu
2,25

Singles Match
Maho Kurone vs. Veda Scott
2,0

Singles Match
Danshoku Dino vs. Maki Ito
1,75

Tag Team Match
NEO Biishiki-gun (Azusa Christie & Sakisama) vs. Nonoko & Yuna Manase (w/Haruka Nishimoto)
2,25

TOKYO Princess Tag Team Title Match
MiraClians (Shoko Nakajima & Yuka Sakazaki) (c) vs. Mizuki & Riho
3,5

TOKYO Princess Of Princess Title Match
Reika Saiki (c) vs. Miyu Yamashita
4,5


Show Rating
2,5

Anúncios