Guts World Vol. 102 Champion Of G 2016 – 15.11.2016

Six Man Tag Team Match
ASUKAMA, Drake Morimatsu & Micro vs. Buffalo, Keizo Matsuda & YUJI KITO
2,5

Singles Match
Konaka vs. Yuki Sato
2,5

Singles Match
Amigo Suzuki vs. Mr. Gannosuke
2,0

Tag Team Match
Daisuke & Joji Otani vs. Kengo Takai & Shinya Ishida
3,5

Tag Team Match
Hattoshite Good (Kenichiro Arai & Shota) vs. Masked Mystery & Tatsuhiko Yoshino
3,0

GWC Six Man Tag Team Title Match
CHANGO, Guts Ishijima & Michio Kageyama (c) vs. Dick Togo, Masao Orihara & Ryan Upin
4,5


Show Rating
3,0