Tokyo Gurentai Tokyo Dream 2016 – 28.11.2016

Tag Team Match
Kikutaro & Kuishinbo Kamen vs. Chikara & Mitsuo Momota
1,5

Tag Team Match
Black Tiger & Buffalo vs. Takuya Kai & Tomohiko Hashimoto
2,0

Tokyo Intercontinental Tag Team Title Match
Hikaru Sato & Rocky Kawamura (c) vs. Dick Togo & Shiryu
3,5

Tokyo World Heavyweight Title Match
Masaaki Mochizuki (c) vs. Kotaro Suzuki
4,0

Six Man Tag Team Match
Akito, CIMA & Masato Tanaka vs. Tokyo Gurentai (FUJITA, KIKUZAWA & MAZADA)
4,0

Eight Man Tag Team Match
Chavo Guerrero, Osamu Nishimura & Yoshiaki Fujiwara vs. Dory Funk Jr., Masakatsu Funaki & The Great Kabuki
1,5

IWA World Heavyweight Title Match
Mil Mascaras (c) vs. NOSAWA Rongai
1,5


Show Rating
2,0

Tokyo Gurentai One Night Stand 2 – 01.10.2016

Singles Match
Hikaru Sato vs Takuya Kai
3,5

Tag Team Match
Daisuke Ikeda e Kotaro Suzuki vs Black Tiger V e Buffalo
3,0

Six Man Tag Team Match
Dick Togo, Shiryu e MEN’S Teioh vs. MAZADA, FUJITA e KIKUZAWA
3,5

Triple Threat Match
Kendo Kashin vs Shogun Okamoto vs. Akebono
2,0

3 Way Dance
TAJIRI vs Super Crazy vs Jiro Kuroshio
3,5

Hardcore Tag Team 3 Way Match
Tommy Dreamer e Masato Tanaka (ZERO1) vs Shane Douglas e NOSAWA Rongai vs Jun Kasai e KAI
3,0


Best wrestler: Jiro Kuroshio

Worst Wrestler: Akebono

Surprise of show: Takuya Kai

Show Rating
3,0

Tokyo Gurentai Tokyo Carnival 2016 – 25.08.2016

Tokyo Intercontinental Tag Team Title Match
Hikaru Sato & Ryo Kawamura (c) vs. Daisuke Ikeda & Takuya Kai
3,5

Six Man Tag Team Match
Chavo Guerrero, Chikara & Mitsuo Momota vs. Jiro Kuroshio, Kaz Hayashi & Masao Inoue
3,0

Singles Match
Daisuke Sekimoto vs. KIKUZAWA
4,0

Singles Match
Akebono vs. NOSAWA Rongai
2,0

Six Man Tag Team Match
HARASHIMA, Kotaro Suzuki & Masato Tanaka vs. FUJITA, MAZADA & Seiya Sanada
4,0


Best wrestler: Seiya Sanada

Worst Wrestler: Akebono

Surprise of show: KIKUZAWA

Show Rating
3,5