We are SUZUKI-GUN 3 – 18.06.2016

Minoru Suzuki 48th Birthday Royal Rumble
Mohammed Yone, Quiet Storm, Akitoshi Saito, Taiji Ishimori, Yoshinari Ogawa, Hitoshi Kumano, Shiro Tomoyose, Kaito Kiyomiya, Ryo Kawamura, Hiroyo Matsumoto
3,0

Four Way Tag Team Match
El Desperado & Yoshinobu Kanemaru vs. Atsushi Kotoge & Daisuke Harada vs. Kenou & Hajime Ohara vs. Genba Hirayanagi & Captain NOAH
4,0

Six Man Tag Team Match
Shelton Benjamin, Taichi & TAKA Michinoku vs. Togi Makabe, Tomoaki Honma & Ryusuke Taguchi
3,5

3-Way Tag Team Match
Lanche Archer & Davey Boy Smith Jr. vs. Go Shiozaki & Shuhei Taniguchi vs. Katsuhiko Nakajima & Masa Kitamiya
4,0

Six Man Tag Team Match
Minoru Suzuki, Takashi Sugiura & Takashi Iizuka vs. Naomichi Marufuji, Toru Yano & Kazushi Sakuraba
2,5


Best wrestler: Daisuke Harada

Worst Wrestler: Takashi Iizuka

Surprise of show: Quiet Storm

Show Rating
2,5

We Are SUZUKI-GUN II – 27.03.2016

Tag Team Match
Hitoshi Kumano & Kaito Kiyomiya vs. Hirai Kawato & Teruaki Kanemitsu
2,5

Tag Team Match
David Finlay & Jay White vs. Hajime Ohara & Kenou
3,5

Eight Man Tag Team Match
Momo No Seishun Tag (Atsushi Kotoge & Daisuke Harada), Genba Hirayanagi & Taiji Ishimori vs. Roppongi Vice (Beretta & Rocky Romero) & World Class Tag Team (Gedo & Jado)
4,0

Six Man Tag Team Match
Katsuhiko Nakajima, Maybach Taniguchi & Mitsuhiro Kitamiya vs. TenKoji (Hiroyoshi Tenzan & Satoshi Kojima) & Juice Robinson
3,5

Tag Team Match
Jushin Thunder Liger & Yoshinari Ogawa vs. Suzuki-gun (El Desperado & Yoshinobu Kanemaru)
3,0

Tag Team Match
Mohammed Yone & Ryusuke Taguchi vs. Suzuki-gun (Taichi & TAKA Michinoku)
3,0

Singles Match
Takashi Iizuka vs. Toru Yano
1,0

Tag Team Match
Go Shiozaki & Naomichi Marufuji vs. Suzuki-gun (Minoru Suzuki & Takashi Sugiura)
4,0


Best wrestler: Naomichi Marufuji

Worst Wrestler: Takashi Iizuka

Surprise of show: Katsuhiko Nakajima

Show Rating
3,5