Fortune Dream 4 – 14.06.2017

c8pe_dxxuaeaazp

Singles Match
Kazuhiro Tamura vs. Kotaro Suzuki
3,5

Tag Team Match
Hiroyo Matsumoto & Konami vs. Meiko Satomura & Mika Shirahime
3,5

Tag Team Match
Go Shiozaki & Takuya Nomura vs. Kaito Kiyomiya & Yuji Okabayashi
4,5

Tag Team Match
Hideki Suzuki & Shuji Ishikawa vs. James Raideen & Joe Doering
4,0

Tag Team Match
Daisuke Sekimoto & Suwama vs. Kohei Sato & Shingo Takagi
4,5


Show Rating
4,0

Fortune Dream 3 – 14.06.2016

Singles Match
Jun Akiyama vs. LEONA
3,0

Singles Match
Hiroyo Matsumoto vs. Kairi Hojo
3,5

Six Man Tag Team Match
Fujita Hayato, Isami Kodaka & Shiori Asahi vs. Minoru Tanaka, Shinjiro Otani & Ultimo Dragon
4,0

Tag Team Match
Katsuhiko Nakajima & Shuji Ishikawa vs. Kohei Sato & Maybach Taniguchi
4,0

Tag Team Match
Daisuke Sekimoto & Yuji Hino vs. Go Shiozaki & Yuji Okabayashi
4,5


Best wrestler: Yuji Hino

Worst Wrestler: Jun Akiyama

Surprise of show: Minoru Tanaka

Show Rating
4,0