SEAdLINNNG Nanae Takahashi 20th Anniversary Lock On! – 11.07.2016

Tag Team Match
Ayako Hamada & Takako Inoue vs. Rin Kadokura & Takumi Iroha
3,0

Tag Team Match
Ikuto Hidaka & Masato Tanaka vs. Kohei Sato & Kotaro Suzuki
3,5

Tag Team Match
Hiragi Kurumi & Yuki Miyazaki vs. Tsukasa Fujimoto & Yumiko Hotta
3,5

Tag Team Match
Arisa Nakajima & Sareee vs. Rina Yamashita & Ryo Mizunami
3,5

Tag Team Match
DASH Chisako & Meiko Satomura vs. Nanae Takahashi & Yoshiko
4,0


Best wrestler: Meiko Satomura

Worst Wrestler: Rin Kadokura

Surprise of show: Rina Yamashita

Show Rating
3,5

SEAdLINNNG ~ Let’s Get D!!! – 07.03.2016

Singles Match
Emi Sakura vs. Konami
2,0

Tag Team Match (Special Referee: Natsuki Taiyo)
Command Bolshoi & MIZUKI vs. Kagetsu & Tsukasa Fujimoto
3,5

Six Man Tag Team Match
Big Bang Nicole, Meiko Tanaka & Sareee vs. Dynamite Kansai, Takako Inoue & Yuki Miyazaki
3,0

Tag Team Match
Rina Yamashita & Syuri vs. Ryo Mizunami & Yumiko Hotta
3,5

Singles Match
Nanae Takahashi vs. Yoshiko
3,5


Best wrestler: Nanae Takahashi

Worst Wrestler: Konami

Surprise of show: Syuri

Show Rating
3,0

SEAdLINNNG ~ Lets Make Miracle Year 2016 – 11.01.2016

Singles Match
Meiko Tanaka vs. Roni Nicole
2,0

Tag Team Match
Kaoru Ito & Takako Inoue vs. Aoi Kizuki & Yuki Miyazaki
2,5

Battle Royal Rules Tag Team Match
Ryo Mizunami & Syuri vs. Konami & Sareee
3,0

Tag Team Match
Emi Sakura & Meiko Satomura vs. Ayako Hamada & Kotori
3,0

Singles Match
Masato Tanaka vs. Nanae Takahashi
4,0


Best wrestler: Nanae Takahashi

Worst Wrestler: Meiko Tanaka

Surprise of show: Ayako Hamada

Show Rating
3,0